Menu Close

Thiền

Từ ngày,
bỏ thế lên non
Truông mây dặm thẳng
Đạo đàm sớm hôm
Ngủ khì,
trên tảng đá mòn
Thả trôi thế sự
theo vòm mây xa
Hồ thu
in bóng trăng tà
Sương sa ngọn liễu
khói là đà bay
Chợt lòng bổng động chân nai
Dáng ai thấp thoáng
tà bay mơ hồ
sen hồng mở cánh thơm mơ
lôi ta trở lại ngây ngô giữa đời
cuộc sống còn mấy khi vui
thôi ta hãy mở
Nụ cười Thiền Hoa.

Tong Nguyen 05/2017