Menu Close

Nhiệt độ máy chạy cao và máy chạy sao nge tiếng ồn thế, là những câu hỏi có lượng khách hàng hỏi nhiều nhât.


chính sách bảo hành phụ tùng, và dịch vụ chăm sóc khách hàng cửa công ty.

nếu sản phẩm của công ty có lỗi về kỹ thuật?

phụ tùng sẽ một đổi một, còn nếu dịch vụ do sai kỹ thuật công ty sẽ khắc phục sự cố trong 48 h


THỜI GIAN GIAO HÀNG.

hàng hóa của bạn sẽ được chuyển đến quý công ty sơm nhất từ 2 đến 3 ngày, tùy theo phụ tùng được order.


dịch vụ chăm sóc?

Tất cả máy móc sau khi được tiến hành bảo trì sau 3 tháng sẽ có nhân viên công ty, đi đến chăm sóc vệ sinh máy miễn phí.