MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH

máy sấy khí

sấy khí sử dụng gas làm tác nhân trao dổi

ưu điểm gọn nhẹ, thích nghi với môi trường,dể sử dụng dể thay thế phụ tùng.

Comments are closed